· Aktualności · Jadłospis · Rada Rodziców

UWAGA!!! data dodania aktualności 11.09.2023 INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBEZPIECZENIA NNW DZIECI


Podopieczni żłobka zostają objęci ubezpieczeniem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. na sumę 25 000,00 zł. Składka na dziecko wynosi 50,00 zł za rok. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować u dyrektor żłobka o zwolnienie z opłaty składki (w tym celu prosimy o przesłanie maila na adres radarodzicow@zlobek7.pl ).
Prosimy o dokonywanie opłaty w w/w wysokości na konto Rady Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7 najpóźniej do dnia 30.09.2023 r.:

Rada Rodziców
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096

Tytuł: ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. ubezpieczenie, Jan Nowak, Prosiaczki)
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest dokonanie wpłaty we wskazanym terminie. Ze względu na obowiązek rozliczenia się z ubezpieczycielem, wszelkie opłaty, które wpłyną na konto po terminie będą na bieżąco zwracane na konto, z którego otrzymano wpływ, co w konsekwencji spowoduje nieobjęcie dziecka ubezpieczeniem.

W załącznikach znajdują się podstawowe informacje dot. ubezpieczenia przekazane przez agenta obejmujące zakres świadczeń, procedurę zgłoszenia szkody, Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

1) Informacje o warunkach ubezpieczenia
1) Tabela świadczeń
2) Karta produktu
3) Ubezpieczenia NNW Szkolne
4) Obowiązek informacyjny ADO

UWAGA!!! data dodania aktualności 07.08.2023
UWAGA!!! data dodania aktualności 01.05.2023 Od 01.05 do 05.05 Żłobek Miejski nr 7 będzie zamknięty.
UWAGA!!! data dodania aktualności 14.04.2023
UWAGA!!! data dodania aktualności 28.02.2023
UWAGA!!! data dodania aktualności 10.02.2023
UWAGA!!! data dodania aktualności 23.12.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 01.09.2022

UWAGA!!! data dodania aktualności 29.08.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 28.07.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 29.06.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 26.04.2022 Rodzice dzieci zakwalifikowanych do żłobka na nowy rok szkolny 2022/2023 zobowiązani są dostarczyć umowę o świadczenie usług w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2022. Niedostarczenie umowy jest jednoznaczne z brakiem chęci korzystania z usług placówki i przeniesieniem dziecka na listę rezerwowa. Umowy dostępne są do pobrania z zakładki PLIKI DO POBRANIA.
UWAGA!!! data dodania aktualności 15.04.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 01.03.2022 Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych
na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2022-2023


1. 14.02.2022 r. - 25.02.2022 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
2. 01.03.2022 r. - 31.03.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
3. 01.04.2022 r. - 08.04.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnych.
4. 12.04.2022 r. godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków - lista zakwalifikowanych, - lista niezakwalifikowanych.
5. do 29.04.2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

W związku z planowaną realizacją projektu "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, nabór do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 odbędzie się po zakończeniu naboru do pozostałych żłobków miejskich. Obowiązywać będą kryteria naboru związane z realizacją ww. projektu.

Harmonogram rekrutacji do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 na rok szkolny 2022-2023

1. 14.02.2022 r. - 25.02.2022 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
2. 05.05.2022 r. - 20.05.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
3. 23.05.2022 r. - 26.05.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnej.
4. 31.05.2022 r. godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobka - lista zakwalifikowanych, - lista niezakwalifikowanych.
5. od 01.06.2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.


UWAGA!!! data dodania aktualności 28.02.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 13.02.2022 Proszę o zapoznanie się rodziców dzieci, które będą kontynuować uczęszczanie do żłobka z załącznikami i postępowanie zgodnie z instrukcją. Deklaracja kontynuacji dotyczy dzieci z roczników: 2020, 2021 [Załącznik 1] [Załącznik 2]

UWAGA!!! data dodania aktualności 31.01.2022 Proszę o zapoznanie się z załącznikami dotyczącymi programu RKO. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone w placówce spotkanie z przedstawicielem oddziału ZUS w Zielonej Górze. Celem spotkania będzie przybliżenie rodzicom programu RKO oraz możliwość zadawania pytań zgodnych z tematyką programu.
[Załącznik 1] [Załącznik 2] [Załącznik 3] [Załącznik 4] [Załącznik 5]

UWAGA!!! data dodania aktualności 25.01.2022
UWAGA!!! data dodania aktualności 08.12.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 06.12.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 06.12.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 22.10.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 15.10.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 15.10.2021 Prosimy rodziców o uiszczanie płatności za zajęcia dodatkowe na konto RADY RODZICÓW:

Prosimy o dokonywanie wpłat za zajęcia dodatkowe dzieci.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Rada Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: zajęcia dodatkowe - tutaj proszę o wskazanie jakie, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. j.angielski, makaton, rytmika, Jan Nowak, Puchatki)

UWAGA!!! data dodania aktualności 12.10.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 07.10.2021 Informacja w/s wyprawki plastycznej dla dzieci

Prosimy o dokonywanie wpłat na wyprawkę plastyczną dla dzieci.
Wysokość opłaty wynosi 60 zł na rok (płatne do końca października).

Wpłaty należy dokonać na konto:
Rada Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: wyprawka, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. wyprawka, Jan Nowak, Prosiaczki)

Zebrane środki będą wykorzystywane przy realizacji programu dydaktycznego.

UWAGA!!! data dodania aktualności 07.10.2021 Inforacja w/s składki na Radę Rodziców

Prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Wysokość składki na rok szkolny 2021/2022 wynosi 120,00 zł (płatne zgodnie z deklaracją jednorazowo 120 zł do końca października 2021 r. lub w dwóch ratach: I rata płatna w terminie do końca października 2021 r., II rata do końca stycznia 2022 r.).

Wpłaty należy dokonać na konto:
Rada Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: rada rodziców, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. rada rodziców, Jan Nowak, Prosiaczki)

UWAGA!!! data dodania aktualności 17.09.2021

UWAGA!!! data dodania aktualności 06.09.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 17.08.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 21.05.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 15.04.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 26.02.2021 REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH
na rok szkolny 2021/2022 ruszy od 01 marca

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.
W serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie: www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek,
na tej stronie dostępny będzie od 01 marca 2021 informator o żłobkach publicznych, naborze, dokumenty i wzory formularzy.

Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajdować się będzie na w/w stronie www. oraz w zakładce "Nabór" na naszej stronie.

Informacje Ogólne:
1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2020-2019 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2021 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).
4. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

Postępowanie rekrutacyjne
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy wypełnić:
Elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek
System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2021-2022
1. 10.02.2021 r. - 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku ( dotyczy dzieci obecnie chodzących do żłobka).
2. 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka nowych dzieci.
3. 06.04.2021 r. - 14.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej.
4. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników naboru.
5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Ważne!
Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2021, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji ,nie biorą udziału w procesie rekrutacji. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01 marca do 31 marca 2021 r.

Ważne!
Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!! data dodania aktualności 09.02.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 09.02.2021 REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH
na rok szkolny 2021/2022 ruszy od 01 marca

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.
W serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie: www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek.

Na tej stronie dostępny będzie od 01 marca 2021 informator o żłobkach publicznych, naborze, dokumenty i wzory formularzy.
Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajdować się będzie na w/w stronie www. oraz w zakładce "REKRUTACJA"

Informacje Ogólne
1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2020-2019 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2021 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).
4. Przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.


Postępowanie rekrutacyjne
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy wypełnić:
Elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek
System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu
Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2021-2022

1. 10.02.2021 r. - 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku (dotyczy dzieci obecnie chodzących do żłobka).
2. 01.03.2021 r. - 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka nowych dzieci.
3. 06.04.2021 r. - 14.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej.
4. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników naboru.
5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy przyjętych

Ważne!
Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2021, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji ,nie biorą udziału w procesie rekrutacji. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01 marca do 31 marca 2021 r.

Ważne!
Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

UWAGA!!! data dodania aktualności 20.01.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 18.01.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 13.01.2021
UWAGA!!! data dodania aktualności 22.12.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.12.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.12.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 09.12.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 09.12.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 03.12.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 20.11.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 10.11.2020 Szanowni Rodzice,
prosimy o dokonywanie wpłat składki na rzecz Rady Rodziców. Zebrane środki są przeznaczone m. in. na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci. W związku z tym informujemy, że warunkiem otrzymania paczki jest opłata składki najpóźniej do dnia 17.11.2020 r.

UWAGA!!! data dodania aktualności 10.11.2020 Informacja w/s wyprawki dla dzieci
Prosimy o dokonywanie wpłat na wyprawkę plastyczną dla dzieci. Wysokość opłaty wynosi 40 zł / rok szkolny
- płatne do końca listopada 2020 r. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: wyprawka, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. ubezpieczenie, Jan Nowak, Króliki)

Zebrane środki będą dla nas ogromnym wsparciem przy realizacji programu dydaktycznego.
Wyprawka plastyczna nie dotyczy dzieci z grupy MALEŃSTWA.

UWAGA!!! data dodania aktualności 06.11.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 02.11.2020 Od 2.11-13.11.2020 GRUPY: PSZCZÓŁKI, ŚWISTAKI ORAZ KRÓLIKI BĘDĄ ZAMKNIĘTE W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM U JEDNEGO Z WYCHOWAWCÓW COVID-19. PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POZYWYWNYM WYNIKU BĘDZIEMY SIĘ Z PAŃSTWEM OSOBIŚCIE KONTAKTOWAĆ I INFORMOWAĆ O DALSZYM POSTĘPOWANIU.
UWAGA!!! data dodania aktualności 30.10.2020 Logopeda - godziny konsultacji dla Rodziców:
poniedziałek i środa 11.00-12.00
piątek 12.00-13.00

UWAGA!!! data dodania aktualności 29.10.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 26.10.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.09.2020 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

Podopieczni żłobka zostają objęci ubezpieczeniem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. na sumę 20.000,00 zł. Składka na dziecko wynosi 50,00 zł za rok. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować u dyrektor żłobka o zwolnienie z opłaty składki (w tym celu prosimy o przesłanie maila na adres radarodzicow@zlobek7.pl).

Prosimy o dokonywanie opłaty w w/w wysokości na konto Rady Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7
najpóźniej do dnia 25.09.2020 r.:

Rada Rodziców
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. ubezpieczenie, Jan Nowak, Prosiaczki)

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest dokonanie wpłaty we wskazanym terminie. Ze względu na obowiązek rozliczenia się z ubezpieczycielem, wszelkie opłaty, które wpłyną na konto po terminie, tj. po 25.09.2020 r. będą na bieżąco zwracane na konto, z którego otrzymano wpływ, co w konsekwencji spowoduje nieobjęcie dziecka ubezpieczeniem. W załącznikach znajdują się podstawowe informacje dot. ubezpieczenia przekazane przez agenta obejmujące zakres świadczeń, procedurę zgłoszenia szkody, Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIKI: PLIK 1 | PLIK 2 | PLIK 3 | PLIK 4 | PLIK 5

UWAGA!!! data dodania aktualności 31.08.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 18.08.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 17.08.2020 17 sierpnia Żłobek Miejski nr 7 będzie nieczynny ze względu na konieczność udzielenia pracownikom w danym miesiącu rozliczeniowym dnia wolnego za 15 sierpnia, który przypada w br. w sobotę.
UWAGA!!! data dodania aktualności 09.07.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 08.06.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 05.05.2020 Dzieci będą przyjmowane do żłobka w godzinach 6.30-8.00. Po godzinie 8.00 domofony nie będą odbierane ze względu na kompleksową dezynfekcję pomieszczeń.
UWAGA!!! data dodania aktualności 30.04.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 24.04.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 15.04.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.03.2020 NABÓR 2020 TRWA zgodnie z planem tj.do 27.03.2020. Prosimy rodziców o umieszczanie podań dotyczących naboru 2020 w skrzynce podawczej umieszczonej na terenie placówki przy wejściu do grup TYGRYSKI, KŁAPOUCHY.
UWAGA!!! data dodania aktualności 11.03.2020 Nabór do żłobka 2020 będzie prowadzony zgodnie z harmonogramem. Dokumenty można składać w biurze żłobka w godzinach 9.00-14.00 do 27 marca 2020.
UWAGA!!! data dodania aktualności 11.03.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 04.03.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 28.02.2020 02 marca rusza rekrutacja dzieci do żłobka na nowy rok szkolny 2020/21.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rekrutacji zamieszczonymi w załącznikach i postępowanie zgodnie z instrukcją.
Rekrutacja potrwa do 27 marca br.

Informacja
Deklaracja kontynuacji pobytu w żłobku
Harmonogram naboru
Informator dla rodziców
Bliskość żłobka
Oświadczenie - rodzina wielodzietna
Oświadczenie - zgłoszenie do żłobka dwojga lub więcej dzieci
Oświadczenie - rodzieństwo w tym samym żłobku
Oświadczenie - samotne wychowywanie
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka z naboru poprzedniego
Informacje o spełnianiu kryteriów z naboru poprzedniego

UWAGA!!! data dodania aktualności 19.02.2020 02.03.2020 o g.17.00 w grupie PUCHATKI, SÓWKI, a o g.17.30 w grupie HEFALUMPY odbędzie się spotkanie z rodzicami dotyczące prowadzonej w grupie obserwacji rozwoju dziecka (październik - styczeń). Podczas spotkania będą omówione karty obserwacji dziecka oraz będzie możliwość indywidualnej rozmowy z wychowawcami grupy. Na spotkaniu będzie obecny psycholog żłobka.
UWAGA!!! data dodania aktualności 19.02.2020 24.02.2020 o g.17.00 w grupie PSZCZÓŁKI I ŚWISTAKI, a o g.17.30 w grupie KRÓLIKI odbędzie się spotkanie z rodzicami dotyczące prowadzonej w grupie obserwacji rozwoju dziecka (październik - styczeń). Podczas spotkania będą omówione karty obserwacji dziecka oraz będzie możliwość indywidualnej rozmowy z wychowawcami grupy. Na spotkaniu będzie obecny psycholog żłobka.
UWAGA!!! data dodania aktualności 11.02.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 21.01.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 21.01.2020
UWAGA!!! data dodania aktualności 18.12.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 18.12.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.12.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 09.12.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.10.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 02.10.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.09.2019 Wkrótce będzie dostępny harmonogram zajęć dodatkowych na nowy rok szkolny 2019/2020. Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od 16 września br.
UWAGA!!! data dodania aktualności 05.09.2019
Bardzo proszę o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe do 12.09.2019. Wychowawcy przekażą Państwu deklaracje. Prosimy o ich zwrot w nieprzekraczalnym terminie, wyżej wskazanym. Jeżeli nie są Państwo zainteresowani udziałem dziecka w żadnej zaproponowanej formie zajęć dodatkowych również prosimy zwrócić podpisaną deklarację. Szczegółowy opis zajęć dodatkowych znajduje się na stronie internetowej w zakładce OFERTA.

UWAGA!!! data dodania aktualności 28.08.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 26.08.2019 DRODZY RODZICE! Proszę o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia dzieci na nowy rok szkolny 2019/2020. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składkę za ubezpieczenie prosimy wpłacać na konto RADY RODZICÓW: 92 1020 5402 0000 0302 0342 1096 z dopiskiem np. JAN KOWALSKI, GRUPA PSZCZÓŁKI, UBEZPIECZENIE 2019/2020.

Kliknij aby pobrać: Dokument 1 | Dokument 2 | Dokument 3 | Dokument 4

UWAGA!!! data dodania aktualności 31.07.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 31.07.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 19.04.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 16.04.2019 Rodzice dzieci, które się zakwalifikowały do żłobka na nowy rok szkolny 2019/2020 zobowiązani są o dostarczenie umowy o świadczenie usług z placówką - 2 egzemplarze (do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA) w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2019r. Niedostarczenie ww. dokumentu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca.
UWAGA!!! data dodania aktualności 02.04.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 02.04.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 22.03.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 11.02.2019
Rodzice dzieci, które będą kontynuowały uczęszczanie do żłobka w roku szkolnym 2019/2020 (dzieci z grup MALEŃSTWA, KŁAPOUCHY, TYGRYSY, HEFALUMPY, PROSIACZKI) zobowiązani są do 28.02.2019r. złożyć deklarację kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka. Deklaracje można pobrać ze strony. Prosimy o dotrzymanie terminu złożenia deklaracji, w przeciwnym razie dziecko będzie mogło uczęszczać do placówki zgodnie z podpisaną umową (do 31.08.2019r.)

UWAGA!!! data dodania aktualności 18.01.2019 29.01.2019 r. czas konsultacji z logopedą w żłobku będzie wydłużony do godziny 17.00. Zachęcamy rodziców do umawiania się na spotkanie.
UWAGA!!! data dodania aktualności 14.01.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 14.01.2019
UWAGA!!! data dodania aktualności 19.12.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 19.12.2018 24 grudnia i 31 grudnia 2018 roku placówka będzie zamknięta.
UWAGA!!! data dodania aktualności 04.12.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 04.12.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 03.12.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 03.12.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 03.12.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 21.11.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 08.11.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 29.10.2018 Informacja w/s wyprawki dla dzieci
Prosimy o dokonywanie wpłat na wyprawkę plastyczną dla dzieci. Wysokość opłaty wynosi 40 zł / rok szkolny 2018/2019
(4,00 zł miesięcznie mając na uwadze realizację założeń dydaktycznych podczas 10 miesięcy roku szkolnego)
- płatne do końca listopada 2018.

Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7:
Rada Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7 w Zielonej Górze
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: wyprawka, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. wyprawka, Jan Nowak, Prosiaczki)

Zebrane środki będą dla nas ogromnym wsparciem przy realizacji programu dydaktycznego.
Wyprawka plastyczna nie dotyczy dzieci z grupy MALEŃSTWA.

UWAGA!!! data dodania aktualności 29.10.2018 2 listopada placówka będzie czynna zgodnie z godzinami pracy.
UWAGA!!! data dodania aktualności 01.10.2018
UWAGA!!! data dodania aktualności 19.09.2018 Prosimy rodziców o wypełnienie deklaracji udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (deklaracje dostępne u wychowawców grup). Ostateczny termin zwrotu deklaracji - 21.09.2018r. Zajęcia dodatkowe rozpoczną się 1.10.2018r. Wkrótce pojawi się harmonogram zajęć dodatkowych w zakładce OFERTA.
UWAGA!!! data dodania aktualności 14.09.2018
Ostateczny termin wpłaty dotyczący UBEZPIECZENIA - do 30.09.2018 r.

UWAGA!!! data dodania aktualności 30.08.2018 W zakładce KADRA pojawiła się informacja dotyczącą przydziału dzieci do odpowiednich grup wiekowych. Proszę o zapoznanie się z informacją i dostosowanie się od 03.09.2018r.
UWAGA!!! data dodania aktualności 30.08.2018 Rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem dzieci w roku szkolnym 2018/2019 prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami dotyczącymi NNW. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce RADA RODZICÓW. W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, grupę wiekową oraz rok szkolny 2018/2019.

Załączniki:
Obowiązek Informacyjny ADO | Oferta | Ogóle warunki ubezpieczenia | Tabela oceny procentowej | Informacja

UWAGA!!! data dodania aktualności 29.08.2018
Archiwum aktualności

UWAGA!!! data dodania aktualności 30.08.2018 Dane zarchiwizowane.
ul. Braniborska 2 a, 65-273 Zielona Góra
Telefon / fax: (068) 324-71-02
Adres email: zlobek7@zielona-gora.plAgencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl