| Oferta

W naszej placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe dla dzieci z grupy I, II i III:
Zajęcia z rytmiki - odbywają się 1 raz w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, stwarza się dziecku możliwość odpowiedniego rozwoju. Bawiąc się w ten sposób dziecko zaspokaja potrzeby ruchu, uczy się współpracy, ale również może się uspokoić i zrelaksować. Podczas zajęć z wykorzystaniem muzyki, czy innych pomocy, dziecko poznaje otoczenie, a także części ciała, rozwija się dzięki temu świadomość ciała, dziecko odkrywa swoje możliwości. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, dlatego im więcej stwarza mu się możliwości do jej zaspokajania, tym będzie ono szczęśliwsze.

Zajęcia taneczne - odbywaja się 3 razy w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Taniec jest to ruch do muzyki. Są to dwa najważniejsze czynniki wpływające na rozwój dziecka od najmłodszych lat.
Taniec poprzez muzykę pomaga bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Dzięki słyszanym utworom muzycznym dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego, a także rozwijania wrażliwości muzycznej.

Poprzez ruch, który jest niezwykle istotny do prawidłowego rozwoju dzieci taniec kształtuje napięcie i siłę mięśniową, dzięki czemu dziecko zyskuje większą kontrolę nad własnym ciałem. Różnorodny ruch wpływa na harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka min. oddziałuje min. na układ oddechowy, krwionośny, hormonalny, a w szczególności wpływa na rozwój układu nerwowego i ruchu.

Zajęcia taneczne maja na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości. Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy i doskonali precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Rozwija i wzmacnia również szereg pozytywnych cech tj. koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pamięć, systematyczność. Poprzez zabawy i układy taneczne do różnorodnej muzyki dzieci wykształcają orientację w przestrzeni, wyobraźnię, inteligencję twórczą i kreatywność oraz uczą się wytrwałości, odporności psychicznej.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój. Dzieci uczące się już od wczesnych lat życia nabywają zdolność koncentracji, szybkości uczenia się i zapamiętywania. Najmłodsi pracując w grupie stają się bardziej komunikatywni, uczą się szacunku dla rówieśników oraz umiejętności współpracy i kultury osobistej.

Podczas zajęć i występów dzieci nabywają odwagi i pewności siebie, a także zdolność radzenia sobie trudnych sytuacjach. Dzięki zajęciom tanecznym we wczesnym wieku zdobywamy umiejętności, które w późniejszych latach rozwoju wykorzystujemy w innych dziedzinach nauki.

Zajęcia wspierające rozwój mowy - MAKATON - odbywają się raz w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych wspierających rozwój mowy. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Zajecia artystyczne - odbywają się dwa razy w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Zajęcia plastyczne prowadzone są według programu: "Pomaluj swój świat", którego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci rysując, malując, lepiąc z masy solnej poznają nowe formy i kolory te działania są źródłem radości i dobrej zabawy.

Zajecia z języka angielskiego - odbywają się 2 razy w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej


BABY BEETLES CZYLI ANGIELSKI W ŚWIECIE UROCZYCH ŻUCZKÓW | Program Dydak. Język Ang. Styczeń, Luty, Marzec | Zobacz Certyfikat

Baby Beetles to cztery kolorowe żuczki, które śpiewają śliczne, proste piosenki stworzone z myślą o najmłodszych, tak aby dzięki nim Maluchy poznawały pierwsze słowa i zwroty w języku angielskim. Urocze żuczki Baby Beetles wciągają dzieci naturalnie w swój świat radosnych, ale i mądrych zabaw, a Maluchy bardzo chcą w tym świecie przebywać, gdyż utożsamiają się z postaciami. Każdy z żuczków ma cechy typowe dla dzieci w wieku żłobkowym:

- Zoom, żuczek zielony, jest energiczny
- Ring Ring, żuczek czerwony, jest bardzo uczuciowy
- Splish Splash, żuczek niebieski, kocha przyrodę
- Tick Tock, żuczek żółty, czuwa nad porządkiem.

Kluczową rolę w nauczaniu angielskiego odgrywają tutaj specjalnie skomponowane piosenki. Odpowiednie połączenie tekstu z muzyką ułatwia zapamiętywanie i powtarzanie, pomaga w wykształceniu się odpowiednich nawyków wymowy. Dzięki przygodom bohaterów dzieci poznają około 130 słów i 40 zwrotów.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o innowacyjne zasady metodyczne opracowane przez Claire Selby, autorkę wielu szkolnych kursów publikowanych przez rekomendowane wydawnictwa naukowe. Proponowany przez nią Spiralny System Nauki Języka stopniowo buduje znajomość języka, rozumienie jego elementów i poprawne ich użycie. Materiały i pomoce dydaktyczne prezentują materiał w taki sposób, by dzieci mogły przyswajać język wszystkimi kanałami percepcji. Każdy z sześciu elementów spirali (dźwięki, obrazy, zainteresowania, powtórzenia, aktywność ruchowa, skojarzenia) reprezentuje inny sposób zapoznawania się z językiem, ale wszystkie one łączą się ze sobą.

Małe dzieci otwarte są na naukę, gdyż nieustannie i wielozmysłowo rozwijają różnorodne życiowe umiejętności. Dlatego też w toku przyswajania języka rodzimego, jak i obcego należy równolegle dostarczać bodźców słuchowych, wizualnych, angażować do działania i zabawy. Dziecięcy mózg ma tę właściwość, że skutecznie przyswaja język i umożliwia sprawne wykorzystywanie go w wielu różnych kontekstach. Spiralny System Nauki Języka dodatkowo utrwala ścieżki pamięci długotrwałej poprzez powtórzenia oraz wytwarza sieć powiązań między nowymi i już znanymi elementami języka.

Więcej informacji na stronie: www.dwujezycznedzieci.pl1. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO BABY BEETLES
Zakres materiału dla grup: Króliki i Puchatki na miesiące październik, listopad i grudzień:

1. Ilustrowanie ruchem piosenki powitalnej: "Hello song" oraz piosenki na pożegnanie: "Goodbye song"; powtarzanie fraz.
2. Utrwalanie zwrotów grzecznościowych: Hello, how are you?, I'm happy, yes, no, thank you
3. Powtarzanie i utrwalanie fraz i gestów z piosenek i historyjek wprowadzonych w poprzednich kwartałach ("If you're happy", "Head, shoulders, knees and toes", "One little finger", "Figer family", "Walking,walking", "Let'sgo to the zoo", "The animal sounds")
4. Prezentacja nowego słownictwa związanego z rozkładem dnia, kolejnością czynności, upływem czasu (It's time to get up in the morning, It's time to play, It's time to eat, It's time for a walk, It's time for bed, wash my face, comb my hair, brush my teeth) przy wykorzystaniu materiałów audio-wizualnych, kart graficznych oraz zabawy ruchowe i orientacyjno-porządkowe do piosenek.
5. Wykorzystanie materiału językowego w innym kontekście poprzez wykonywanie zadań manualnych (kolorowanki, łączenie elementów).
6. Zapoznanie z treścią piosenek i rymowanek ilustrowanych gestem i ruchem, utrwalających i wprowadzających m.in. części ciała, czynności, liczby i kolory: "My teddy bear" "Hickory,dickory...crush", "Yes, I can", "Five little ducks"
7. Utrwalenie piosenek i zwrotów związanych związanych z tematyką jesienno-zimową: "Rain, rain go away", "Pumpkin song", "Snowflakes, snowflakes little snowflakes", "I'm a little snowman" "Jingle Bells", "Santa Claus is coming"

Dziecko:
- utrzymuje więź emocjonalną z bohaterami
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, ilustruje ruchem treści piosenek i rymowanek
- powtarza frazy bądź poszczególne wyrazy, śpiewa piosenki
- odpowiednio reaguje na polecenia nauczyciela formułowane w języku angielskim

Słowa i zwroty kluczowe: hello, how are you today? goodbye, It's time...

Rozumienie zwrotów: make a circle, clap your hands, spin around, jump, sit down, stand up, wash, comb, brush, eat, play, touch your: nose, eyes, mouth, ears, walking, hop, running, stop, stomp, wiggle, dog, cat, bird, rabbit, snake, fish, frog, cow, pig, duck, elephant, kangaroo, mouse, monkey, squirrel, teddy bear, Let's go to...., Let's sing a song, Let's watch; Great job!, Well done!, Excellent!

Umiejętności: językowe, motoryczne, kognitywne, społeczne, kulturowe2. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO BABY BEETLES
Zakres materiału dla grup: Kłapouszki, Tygryski, Prosiaczki, Sówki na miesiące październik, listopad i grudzień:

1. Zapoznanie z piosenką powitalną: "Hello song", piosenka ilustrowana ruchem oraz z piosenką na pożegnanie: "Goodbye song", piosenka z zabawą ruchową, stałe elementy zajęć
2. Zapoznanie z żuczkami - bohaterami kursu; wprowadzenie zwrotów grzecznościowych: Hello, how are you?, I'm happy; czterech kolorów: red, blue,green, yellow oraz liczb 1-5
3. Prezentacja nowego słownictwa związanego z zabawą i zabawkami (doll, ball, car, blocks) przy wykorzystaniu materiałów audio-wizualnych i kart graficznych; zachęcanie dzieci do powtarzania zwrotów piosenki ("Play, Let's play") oraz zabawy ruchowe do piosenki
4. Kontynuacja tematyki związanej z zabawą; prezentacja historyjek i piosenek "My car", "Ball" oraz zabawy z elementami ruchowymi i sprawnościowymi, zachęcanie dzieci do powtarzania zwrotów piosenki
5. Prezentacja nowego słownictwa związanego z ruchem i wykonywaniem czynności (walk, run, dance, up, down, go, stop, jump, I am hiding, here, have fun,) przy wykorzystaniu materiałów audio-wizualnych i kart graficznych oraz zabawy ruchowe i orientacyjnoporządkowe do piosenek.
6. Zapoznanie z treścią piosenek i rymowanek ilustrowanych gestem i ruchem: "If you're happy", "Walking, walking", "The wheels on the bus"
7. Wykorzystanie materiału językowego w innym kontekście poprzez wykonywanie zadań manualnych (kolorowanki, łączenie elementów)
8. Wprowadzenie piosenek i zwrotów związanych z tematyką jesienno-zimową: "Rain, rain go away", "Pumpkin song", "Snowflakes, snowflakes little snowflakes", "I'm a little snowman" "Jingle Bells", "Santa Claus is coming"

Dziecko:
- nawiązuje więź emocjonalną z bohaterami
- włącza się aktywnie do zabaw ruchowych, wykonuje odpowiednie gesty
- powtarza słownictwo, śpiewa piosenki
- poprawnie reaguje na polecenia nauczyciela formułowane w języku angielskim

Słowa i zwroty kluczowe: hello, how are you?, goodbye, play, Let's play, car, fast, ball, bounce, yes, no, walk, run, dance, up, down, round, go, stop, here

Rozumienie zwrotów: make a circle, clap your hands, spin around, jump, sit down, stand up, I'm happy, 1,2,3 look at me, rain go away, snowflake falling on my, bus, door, I'm a..., Let's colour, Let's sing a song, Let's watch; Great job!, Well done!, Excellent!

Umiejętności: językowe, motoryczne, kognitywne, społeczne

Logopeda - kliknij i dowiedz się więcej
Wszystkie dzieci w naszym żłobku objęte są bezpłatną profilaktyką logopedyczną (wizyta logopedy raz na sześć miesięcy). Po przeprowadzeniu diagnozy, logopeda prowadzi odpłatną, indywidualną terapię. Terapia i jej przebieg odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z Państwem. Wychowawcy wspierają codziennie terapię poprzez zabawy logopedyczne oraz wdrażanie nawyku poprawnego mówienia.

Harmonogram zajęć dodatkowych na rok szkolny 2017/2018 - kliknij i dowiedz się więcej
GRUPA TANIEC MAKATON JĘZYK ANGIELSKI RYTMIKA ARTETERAPIA
KŁAPOUCHY - pn., czw. 10.30 wt. 9.15 - -
TYGRYSKI - pn., czw. 10.00 wt. 9.15 - -
PROSIACZKI - pn., śr. 10.30 wt. 10.00 - -
KRÓLIKI wt., śr., pt. 9.30 pn. 9.30 wt. 9.30 czw. 9.15 każdy trzeci
piątek g.10.15
SÓWKI śr. 10.00-10.20
pt. 9.50-10.15
śr. 9.45 wt. 10.30 czw. 10.00 każdy trzeci
poniedziałek g.10.15
PUCHATKI śr. 10.00-10.20
pt. 9.50-10.15
śr. 9.45 wt. 10.15 czw. 9.45 każdy trzeci
poniedziałek g.10.15

Pomoc psychologa:
Nasza placówka jest otwarta na rodziców, którzy potrzebują pomocy. W związku z tym zapewniamy pomoc psychologiczną.
Z Panią psycholog można się umówić poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl