· Oferta

Zajęcia z rytmiki - odbywają się 1 raz w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, stwarza się dziecku możliwość odpowiedniego rozwoju. Bawiąc się w ten sposób dziecko zaspokaja potrzeby ruchu, uczy się współpracy, ale również może się uspokoić i zrelaksować. Podczas zajęć z wykorzystaniem muzyki, czy innych pomocy, dziecko poznaje otoczenie, a także części ciała, rozwija się dzięki temu świadomość ciała, dziecko odkrywa swoje możliwości. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, dlatego im więcej stwarza mu się możliwości do jej zaspokajania, tym będzie ono szczęśliwsze.

Zajęcia taneczne - odbywaja się 3 razy w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Taniec jest to ruch do muzyki. Są to dwa najważniejsze czynniki wpływające na rozwój dziecka od najmłodszych lat.
Taniec poprzez muzykę pomaga bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Dzięki słyszanym utworom muzycznym dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego, a także rozwijania wrażliwości muzycznej.

Poprzez ruch, który jest niezwykle istotny do prawidłowego rozwoju dzieci taniec kształtuje napięcie i siłę mięśniową, dzięki czemu dziecko zyskuje większą kontrolę nad własnym ciałem. Różnorodny ruch wpływa na harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka min. oddziałuje min. na układ oddechowy, krwionośny, hormonalny, a w szczególności wpływa na rozwój układu nerwowego i ruchu.

Zajęcia taneczne maja na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości. Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy i doskonali precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Rozwija i wzmacnia również szereg pozytywnych cech tj. koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pamięć, systematyczność. Poprzez zabawy i układy taneczne do różnorodnej muzyki dzieci wykształcają orientację w przestrzeni, wyobraźnię, inteligencję twórczą i kreatywność oraz uczą się wytrwałości, odporności psychicznej.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój. Dzieci uczące się już od wczesnych lat życia nabywają zdolność koncentracji, szybkości uczenia się i zapamiętywania. Najmłodsi pracując w grupie stają się bardziej komunikatywni, uczą się szacunku dla rówieśników oraz umiejętności współpracy i kultury osobistej.

Podczas zajęć i występów dzieci nabywają odwagi i pewności siebie, a także zdolność radzenia sobie trudnych sytuacjach. Dzięki zajęciom tanecznym we wczesnym wieku zdobywamy umiejętności, które w późniejszych latach rozwoju wykorzystujemy w innych dziedzinach nauki.

Zajęcia wspierające rozwój mowy - MAKATON - odbywają się raz w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych wspierających rozwój mowy. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa! W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Zajecia artystyczne - odbywają się dwa razy w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Zajęcia plastyczne prowadzone są według programu: "Pomaluj swój świat", którego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci rysując, malując, lepiąc z masy solnej poznają nowe formy i kolory te działania są źródłem radości i dobrej zabawy.

Zajecia z języka angielskiego - odbywają się 1 raz w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Dziecko uczestnicząc w zajęciach językowych - obserwując, słuchając, wchodząc w role nabywa kompetencji językowych, które na etapie wieku wczesnoszkolnego ułatwiają przyswajanie materiału językowego oraz przełamują bariery językowe w komunikacji werbalnej. Na zajęciach stosowana jest metoda TPR - metoda reagowania całym ciałem. Poprzez zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych zajęcia są atrakcyjne dla dzieci.

Logosensoryka - odbywają się 1 raz w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
To zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy Malucha. Są to trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej - doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę.

Joga - zajęcia odbywają się 2x w tygodniu - kliknij i dowiedz się więcej
Joga dla dzieci: oddziałuje na siłę, wytrzymałość i elastyczność. Kształtuje prawidłową postawę ciała oraz nawyki oddechowe. Dodaje energii życiowej, a także pozwala zapobiegać chorobom. Wpływa nie tylko na ciało, lecz również na psychikę dziecka, ucząc je koncentracji, pozwalając mu zdobywać samoświadomość ciała i stanów psychicznych (to z kolei pozwala budować pewność siebie). Niezwykle istotny jest osiągany dzięki ćwiczeniom spokój, zdolność zrelaksowania się.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH ZNAJDUJE SIĘ
NA TABLICY INFORMACYJNEJ PRZY KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ.
Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl