· Pliki do pobrania

• POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI pobierz

PROCEDURY BHP (w czasie istnienia Covid-19) pobierz

• UMOWA Z PLACÓWKĄ 2023/2024 pobierz

• ANEKS DO UMOWY pobierz

• Procedury bezpieczeństwa pobierz | Regulamin organizacji wycieczek pobierz

• Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 7 w Zielonej Górze pobierz

• Statut pobierz

• Regulamin organizacyjny pobierz

• Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i statutem żłobka pobierz

• Uchwała Nr XVIII.144.2011 dot. odpłatności za pobyt dziecka w naszym żłobku pobierz

• BIP/prowadzone rejestry i archiwa pobierz

• Karta informacyjna do żłobka zastępczego pobierz

• Wniosek rodzica dziecka o wydłużony pobyt dziecka w Żłobku pobierz

• Upoważnienie pobierz


Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl