· Aktualności · Jadłospis · Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
przewodniczący
zastępca przewodniczącego
skarbnik
członkowie
komisja rewizyjna
Pobierz regulamin Rady Rodziców

ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT
NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Szanowni Rodzice,
prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.
Wysokość dobrowolnej składki na rok szkolny 2023/2024 wynosi 200,00 zł
(płatne zgodnie z deklaracją: jednorazowo 200,00 zł do końca października 2023 r.
lub w dwóch ratach:
I rata 100,00 zł płatna w terminie do końca października 2023 r.,
II rata 100,00 zł do końca stycznia 2024 r.).

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców:
Rada Rodziców
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: rada rodziców, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. rada rodziców, Jan Nowak, Prosiaczki)


Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl