· Aktualności · Jadłospis · Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:
przewodniczący
zastępca przewodniczącego
skarbnik
członkowie
komisja rewizyjna
Pobierz regulamin Rady Rodziców

ZASADY DOKONYWANIA WPŁAT
NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Szanowni Rodzice,
prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Wysokość składki na rok szkolny 2021/2022
wynosi 120,00 zł (płatne zgodnie z deklaracją jednorazowo 120 zł do końca października 2021 r. lub w dwóch ratach:
I rata płatna w terminie do końca października 2021 r., II rata do końca stycznia 2022 r.).
Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096
Tytuł: rada rodziców, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. rada rodziców, Jan Nowak, Prosiaczki)


Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl