Szanowni Państwo!
Praca z dziećmi jest jednym z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych
zajęć, którym się poświęcamy i które wykonujemy z pasją.

Żobek jest miejscem przynoszącym nie tylko nowe doświadczenia, ale przede wszystkim spokój, radość i bezpieczeństwo.
Spełniamy funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom opieki w warunkach
bezpiecznych, zbliżonych do warunków domowych.Tylko bezwarunkowa akceptacja każdego dziecka oraz
kształtowanie jego pasji i ciekawości poznawczej umożliwi mu zharmonizowany i wszechstronny rozwój.

To właśnie uśmiech dziecka staje się dla nas największą nagroda i nadzieją, gdyż jak pisze Paulo Coelho:
"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszył się bez powodu,
być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."

PARTNERZY ŻŁOBKA
Agencja Reklamowa Zielona Góra PRZEGŁOS
POLECANE STRONY www.miastodzieci.pl | www.superkid.pl | www.fundamentalne.pl | www.wychowanie.pl