Oferta

Oferta

Zajęcia z rytmiki – odbywają się 1 raz w tygodniu

Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe, stwarza się dziecku możliwość odpowiedniego rozwoju. Bawiąc się w ten sposób dziecko zaspokaja potrzeby ruchu, uczy się współpracy, ale również może się uspokoić i zrelaksować. Podczas zajęć z wykorzystaniem muzyki, czy innych pomocy, dziecko poznaje otoczenie, a także części ciała, rozwija się dzięki temu świadomość ciała, dziecko odkrywa swoje możliwości. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, dlatego im więcej stwarza mu się możliwości do jej zaspokajania, tym będzie ono szczęśliwsze.

Zajęcia taneczne – odbywają się 3 razy w tygodniu

Taniec jest to ruch do muzyki. Są to dwa najważniejsze czynniki wpływające na rozwój dziecka od najmłodszych lat.
Taniec poprzez muzykę pomaga bardzo wcześnie wspierać i stymulować zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich wrodzone talenty. Dzięki słyszanym utworom muzycznym dziecko uczy się spostrzegać elementy muzyczne takie jak: melodia, rytm, tempo, nastrój itp., co jest podstawą do dalszego kształcenia muzycznego, a także rozwijania wrażliwości muzycznej.

Poprzez ruch, który jest niezwykle istotny do prawidłowego rozwoju dzieci taniec kształtuje napięcie i siłę mięśniową, dzięki czemu dziecko zyskuje większą kontrolę nad własnym ciałem. Różnorodny ruch wpływa na harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka min. oddziałuje min. na układ oddechowy, krwionośny, hormonalny, a w szczególności wpływa na rozwój układu nerwowego i ruchu.

Zajęcia taneczne maja na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości. Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy i doskonali precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego ciała.

Rozwija i wzmacnia również szereg pozytywnych cech tj. koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pamięć, systematyczność. Poprzez zabawy i układy taneczne do różnorodnej muzyki dzieci wykształcają orientację w przestrzeni, wyobraźnię, inteligencję twórczą i kreatywność oraz uczą się wytrwałości, odporności psychicznej.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój. Dzieci uczące się już od wczesnych lat życia nabywają zdolność koncentracji, szybkości uczenia się i zapamiętywania. Najmłodsi pracując w grupie stają się bardziej komunikatywni, uczą się szacunku dla rówieśników oraz umiejętności współpracy i kultury osobistej.

Podczas zajęć i występów dzieci nabywają odwagi i pewności siebie, a także zdolność radzenia sobie trudnych sytuacjach. Dzięki zajęciom tanecznym we wczesnym wieku zdobywamy umiejętności, które w późniejszych latach rozwoju wykorzystujemy w innych dziedzinach nauki.

Zajecia artystyczne – odbywają się dwa razy w tygodniu

Zajęcia plastyczne prowadzone są według programu: „Pomaluj swój świat”, którego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Dzieci rysując, malując, lepiąc z masy solnej poznają nowe formy i kolory te działania są źródłem radości i dobrej zabawy.

Zajecia z języka angielskiego – odbywają się 1 raz w tygodniu

Dziecko uczestnicząc w zajęciach językowych – obserwując, słuchając, wchodząc w role nabywa kompetencji językowych, które na etapie wieku wczesnoszkolnego ułatwiają przyswajanie materiału językowego oraz przełamują bariery językowe w komunikacji werbalnej. Na zajęciach stosowana jest metoda TPR – metoda reagowania całym ciałem. Poprzez zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych zajęcia są atrakcyjne dla dzieci.

Logosensoryka – odbywa się 1 raz w tygodniu

To zajęcia oparte na angażowaniu zmysłów, małej motoryki oraz aparatu mowy Malucha. Są to trzy wiodące elementy każdego spotkania. Każdą zabawę sensoryczną wzbogacamy o wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wierszyk, piosenkę, rymowankę. W ten sposób zapraszamy uczestników do wciągającego, niezwykle ciekawego świata zmysłów, manipulowania, doświadczania oraz mowy i komunikacji. Dzieci podczas zajęć robią to, co lubią najbardziej – doświadczają, jednocześnie wzbogacają słownictwo, uczą się koncentracji uwagi, komunikują się oraz nawiązują wspaniałą więź z Rodzicem/rówieśnikami/opiekunem poprzez wspólną zabawę.

Logorytmika – odbywa się 1 raz w tygodniu

To zajęcia mające formę zabawy, oparte na ćwiczeniach muzyczno-ruchowych, angażowaniu motoryki dużej, łączenia rozwoju w sferze słuchowej i słuchowo-ruchowej. Mają na celu rozwój oraz usprawnianie komunikacji językowej oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY INFORMACYJNEJ PRZY KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ.