O żłobku

O żłobku

O nas

Nasz żłobek jest żłobkiem dwuzmianowym czynnym w godzinach 6.30-18.00. Działalność żłobka sięga 1978 roku. Jesteśmy placówką z wieloletnim doświadczeniem i podlegamy pod Urząd Miasta Zielonej Góry. Dbamy o to by funkcja opiekuńcza, dydaktyczna i wychowawcza była realizowana w 100% i by dzieci czuły się u nas jak w swoim ognisku domowym. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która z niezwykłą troską, starannością i pasją dba o dobro swoich podopiecznych. Jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę z rodzicami i zachęcamy do współpracy. Szanujemy innych i również pragniemy być szanowani bo okazywany człowiekowi szacunek czyni go lepszym.

Plan dnia

6:30 – przyjmowanie dzieci

8:15 – higiena przed posiłkiem

8:30 – I śniadanie

9:00 – zajęcia dydaktyczne, edukacyjne

9:30 – II śniadanie

9:45 – zajęcia dydaktyczne, edukacyjne

10:15 – zabawy na bawialni

10:45 – higiena przed posiłkiem

11:00 – obiad I

11:30 – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

13:15 – higiena przed posiłkiem

13:30 – obiad II

13:45 – czytanie bajek

14:30 – mycie rączek, podwieczorek

15:00 – wyjście na plac zabaw (wiosna-lato), zabawy integracyjne w sali

16:00-18:00 – oczekiwanie na rodziców, zabawy dowolne

 PODCZAS POSIŁKÓW WYCHOWAWCY NIE ODBIERAJĄ DOMOFONÓW. PROSIMY RODZICÓW O PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI POMIĘDZY POSIŁKAMI.

Program dydaktyczny

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się: współżycia społecznego w grupie dziecięcej, samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych, samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania, używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami do wspólnego działania, dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem, wymowy, myślenia i wyobraźni, doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego, sprawności ruchowej i poczucia rytmu.

Program dydaktyczno – wychowawczy realizowany jest poprzez działy tj.
1. Poznanie przyrody z podziałem na pory roku.
2. Obserwacja i doświadczenie.
3. Poznawanie świata dorosłych.
4. Rytmika i zajęcia umuzykalniające.
5. Gimnastyka ogólnorozwojowa.
6. Manipulacja ,konstrukcja ,plastyka.
7. Inscenizacja .opowiadanie ,czytanie bajek.
8. Integracja sensoryczna.
9. Profilaktyka zdrowotna.

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy. Podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju ( zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Plan zajęć z dziećmi w wieku do 3 lat ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Realizacja tego celu możliwa jest dzięki odpowiedniej organizacji pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej. Zajęcia nawiązują tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych. Wrzesień jest miesiącem adaptacji. W tym czasie dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł.

Przykładowy zakres działań:


1. Poznajemy żłobek
• Zapoznanie dzieci z rozkładem dnia a także z rozkładem pomieszczeń, z nowymi zabawkami oraz z opiekunami i rówieśnikami;
• Próby nawiązania bliższego kontaktu z opiekunami poprzez wspólne zabawy i naukę a także z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne;
• Zapoznanie dzieci z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy; uczymy się szanowania zabawek a także zasad korzystania z nich;
• Zabawy na świeżym powietrzu;
• Kształcenie umiejętności słuchania innych;


2. Dbam o siebie i jestem samodzielny
• Poznawanie zasad higienicznego i zdrowego trybu życia;
• Wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych;
• Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych- myjemy rączki przed posiłkiem;
• Próby samodzielnego spożywania posiłków a także posługiwania się sztućcami;
• Opanowywanie umiejętności związanych z ubieraniem i rozbieraniem się;


3. Bezpieczeństwo – w domu, w żłobku, na ulicy
• Doskonalenie umiejętności poruszania się po sali bez potrącania innych;
• Bezpieczne poruszanie się po domu i korzystanie z urządzeń znajdujących się w nim;


4. Mówi wrzesień, że już jesień
• Otwieranie oczu i nastawianie oczu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie jesienią -obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, zwrócenie uwagi na zmieniający się kolor jesiennych liści, chłodniejsze i deszczowe dni;
• Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka przez poznawanie takich wartości wizualnych jak barwa, kształt;
• Spacery po okolicy w poszukiwaniu jesiennych skarbów. Zbieranie kolorowych liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny do kącika przyrody;
• Układanie puzzli 2-elementowych, kolorowanie pastelami powstałych obrazków;
• Nauka kolorów: czerwony, żółty, zielony,
• Zbieranie kolorowych jesiennych liści, segregowanie
• Zabawy ruchowo – muzyczne – naśladowcze;
• Zabawy kontaktowo – dotykowe
• Codzienne czytanie i opowiadanie wybranych bajek literatury dziecięcej
• Świętujemy “Dzień Chłopaka”

Od października do czerwca personel realizuje różnorodne zabawy i zajęcia:


Zabawy tematyczne: dzieci odtwarzają rzeczywistość otaczającego świata, zabawy naśladowcze.
• zabawy w kącikach tematycznych: kuchennym, wypoczynkowym lalek, kąpieli lalek, prania, prasowania, fryzjerski, lekarski, sklepowy itp.
• kształtowanie nawyków grzecznościowych podczas obcowania z dorosłymi i rówieśnikami – dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,
• kształtowanie oraz doskonalenie nawyków higienicznych i porządkowych.

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne i zabawy twórcze:
• rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie papierem kolorowym, formowanie z plasteliny, wydzieranie papieru, waty, bibuły itp.
• budowanie i konstruowanie budowli z klocków
• wkładanie, nakładanie, nawlekanie, turlanie, otwieranie, zamykanie…

Zajęcia orientacyjno-porządkowe, gimnastyczne i ruchowe
• wyrabianie orientacji w przestrzeni, umiejętność poruszania się w małej grupie: “idziemy parami”, “jedziemy pociągiem”.
• ćwiczenia równowagi, zabawy bieżne i skoczne, rzutu i wspinania,
• ćwiczenia p/płaskostopiu.(chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na krawędziach bocznych stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp),
• zabawy na czworakach, zabawy chwytu, celowania i toczenia,
• ćwiczenia ogólnorozwojowe gimnastyczne (skręty tułowia, skłony, skoki, podskoki, wymachy)
• zabawy i ćwiczenia ruchowe i gimnastyczne na powietrzu,

Zajęcia umuzykalniające
• zabawy ruchowe ze śpiewem
• ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie w rytm piosenki
• zabawy inscenizowane
• ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton,
• rytm, melodie, tempo np. wymowy
• zabawy umuzykalniające ze śpiewem
• słuchanie muzyki relaksacyjnej
• słuchanie odgłosów dnia codziennego
• tworzenie muzyki, gra na instrumentach
• zagadki muzyczne: rozpoznawanie odgłosów
• zabawa w echo – powtarzanie słów: głośno, cicho, szeptem
• zabawy wyliczankami
• naśladowanie np. jesiennej aury (szumu wiatru, szelestu liści)
• zabawy taneczne
• zabawy z instrumentami niekonwencjonalnymi: puszki z kaszą, ryżem, piaskiem, grochem lub kamyczkami itp.

Zajęcia dydaktyczne
• rozmowy i zajęcia indywidualne (np. układanki obrazkowe, puzle, klocki.)
• zabawy z użyciem różnych pomocy dydaktycznych
• zabawy kształcące wymowę ( słuchowe, oddechowe, artykulacyjne, dźwiękonaśladowcze)
• inscenizowanie i opowiadanie utworów literatury dziecięcej: prozą i wierszem
• czytanie dzieciom bajek i baśni
• przedstawienia teatralne i muzyczne
• zajęcia z żywiołami: wodą, ogniem , wiatrem i ziemią

LIPIEC to miesiąc spacerów, wycieczek i zabaw na świeżym powietrzu przy słonecznej pogodzie;
Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola