Żłobek Miejski nr 7 Kubuś Puchatek

w Zielonej Górze

Szanowni Państwo!

Praca z dziećmi jest jednym z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych zajęć, którym się poświęcamy i które wykonujemy z pasją.

Żłobek jest miejscem przynoszącym nie tylko nowe doświadczenia, ale przede wszystkim spokój, radość i bezpieczeństwo. Spełniamy funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bezpiecznych, zbliżonych do warunków domowych. Tylko bezwarunkowa akceptacja każdego dziecka oraz kształtowanie jego pasji i ciekawości poznawczej umożliwi mu zharmonizowany i wszechstronny rozwój.

To właśnie uśmiech dziecka staje się dla nas największą nagroda i nadzieją, gdyż jak pisze Paulo Coelho:

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszył się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."
Paulo Coelho
Pisarz i poeta

Prosimy rodziców o uiszczanie płatności za zajęcia dodatkowe na konto RADY RODZICÓW

92 1020 5402 0000 0302 0342 1096

Tytuł: (np. j.angielski, makaton, rytmika, Jan Nowak, Puchatki)

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCAUBEZPIECZENIA NNW DZIECI Podopieczni żłobka zostają objęci ubezpieczeniem COMPENSA Towarzystwo…

Read more

Aktualny jadłospis

RODZICU!

Nieobecności dziecka możesz zgłaszać poprzez aplikację 4Parents. 

Wystarczy krótka wiadomość 🙂