Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych
na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2022-2023

1. 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
2. 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
3. 01.04.2022 r. – 08.04.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnych.
4. 12.04.2022 r. godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków – lista zakwalifikowanych, – lista niezakwalifikowanych.
5. do 29.04.2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

W związku z planowaną realizacją projektu “Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, nabór do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 odbędzie się po zakończeniu naboru do pozostałych żłobków miejskich. Obowiązywać będą kryteria naboru związane z realizacją ww. projektu.

Harmonogram rekrutacji do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 na rok szkolny 2022-2023

1. 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
2. 05.05.2022 r. – 20.05.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
3. 23.05.2022 r. – 26.05.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnej.
4. 31.05.2022 r. godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobka – lista zakwalifikowanych, – lista niezakwalifikowanych.
5. od 01.06.2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.