Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

Podopieczni żłobka zostają objęci ubezpieczeniem COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. na sumę 25 000,00 zł. Składka na dziecko wynosi 50,00 zł za rok. Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować u dyrektor żłobka o zwolnienie z opłaty składki (w tym celu prosimy o przesłanie maila na adres radarodzicow@zlobek7.pl ).
Prosimy o dokonywanie opłaty w w/w wysokości na konto Rady Rodziców przy Żłobku Miejskim nr 7 najpóźniej do dnia 30.09.2023 r.:

Rada Rodziców
92 1020 5402 0000 0302 0342 1096

Tytuł: ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, grupa (np. ubezpieczenie, Jan Nowak, Prosiaczki)
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest dokonanie wpłaty we wskazanym terminie. Ze względu na obowiązek rozliczenia się z ubezpieczycielem, wszelkie opłaty, które wpłyną na konto po terminie będą na bieżąco zwracane na konto, z którego otrzymano wpływ, co w konsekwencji spowoduje nieobjęcie dziecka ubezpieczeniem.

W załącznikach znajdują się podstawowe informacje dot. ubezpieczenia przekazane przez agenta obejmujące zakres świadczeń, procedurę zgłoszenia szkody, Ogólne Warunki Ubezpieczenia.